LV 0032 2 511 80 34 9h-17h Contacteer ons compte vacancier Mijn account


Bijzondere Verkoopsvoorwaarden

Informatie inwinnen en reserveren kan via www.lagrange-vacances.nl en in meer dan 5000 reiskantoren in Europa. De reservatie van één van onze verblijven houdt in voor de vakantieganger: het aanvaarden van de algemene wettelijke voorwaarden van de reisagent en het onderschrijven van de Bijzondere Verkoopsvoorwaarden en Privacyverklaring (die op het moment van boeking op onze site vermeld staan), onze verantwoordelijkheid kan in geen geval worden ingeroepen buiten de verplichtingen van onze leveranciers, dienstverstrekkers en onze beroepsgaranties – dit alles binnen de grens van het bedrag voor het verblijf van elke ingeschreven vakantieganger.
Voor alle communicatie die betrekking heeft op het reiscontract (bevestiging, wijzigingen, ...) kiest de reiziger een adres bij de online boeking of bij zijn erkende reisagent aan wie hij, door het ondertekenen van de bestelbon, de uitdrukkelijke bevoegdheid geeft hem geldig te vertegenwoordigen bij alle contacten met de reisverstrekkers en organisators. De reiziger erkent bij voorbaat kennis te hebben genomen van de algemene en bijzondere voorwaarden vermeld op de bestelbon die hij heeft ondertekend bij zijn reisagent of online. De reisorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van eventuele tekortkomingen of nalatigheid van de reisagent desbetreffend. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in de brochure en op de website door middel van errata te kennen te geven aan de reisagent.
Bij de reservatie moet u het exact aantal personen en hun leeftijd opgeven. Sommige verhuringen, zij het van gelijkwaardige categorie, moeten eventueel uitgerust worden naargelang het opgegeven aantal deelnemers. Indien u het opgegeven aantal overschrijdt, kan de plaatselijke verantwoordelijke u bovendien weigeren en zal u zich verplicht zien zelf een verblijf te voorzien.

Dieren zijn slechts toegelaten indien expliciet vermeld en aanvaard bij de boeking. Indien dit verzuimd werd kan de plaatselijke verantwoordelijke hun aanwezigheid weigeren: het verblijf van de klanten en de facturatie ervan blijft niettemin ongewijzigd.
Elke boeking gaat gepaard met een overschrijving van 25% van het totale bedrag van het verblijf plus de inschrijvingskosten.
De rest van het bedrag moet betaald worden zonder herinnering van onzentwege, 5 weken voor afreis zoals vermeld op elke factuur. Let wel: een optie is geen boeking, en wordt dus ook niet gezien als een definitieve boeking.
Bij reservatie minder dan 5 weken voor afreis moet het volledige bedrag van het dossier betaald worden bij de boeking.
Bij gebrek aan betaling: elk gebrek aan tijdige betaling kan laattijdigheidsboetes met zich meebrengen. Het dossier kan bij wanbetaling zonder meer geannuleerd worden. Aan deze annulatie kunnen annulatiekosten verbonden zijn, zie paragraaf
ANNULATIE.
Wij behouden het recht om unilateraal bepaalde clausules van het contract te wijzigen (uitgezonderd de prijs). Wij brengen u van deze wijzigingen op de hoogte voor aanvang van uw verblijf.

Indien u bijzondere wensen heeft (bv. voorkeur voor een bepaalde verdieping...), dan moeten deze vermeld worden op het ogenblik van de boeking. In de mate van het mogelijke wordt daarmee rekening gehouden, maar het wordt nooit gegarandeerd. De aanvragen voor kinderbedje, parking, ... (indien ze niet inbegrepen zijn in de pakketreis en dus ter plaatse te regelen zijn d.m.v. een toeslag) kunnen slechts worden voldaan naargelang beschikbaarheid en houden geen verbintenis in van onzentwege.

BESCHRIJVING
Onder de verkorte benaming verhuringen en hotels, moet de dienstverlening “pakketreis” worden verstaan, met over het algemeen de aanwezigheid van een onthaalverantwoordelijke en een aantal bijkomende hoteldiensten inbegrepen per product, in overeenstemming met het aantal personen. Een verblijf tijdens het laagseizoen biedt in ieder geval een aantal belangrijke voordelen: de vakantieganger geniet van meer rust en ruimte en kan rekenen op een aanzienlijke prijsbesparing. Echter kan het voorkomen dat een aantal sportfaciliteiten, winkels, uitgaansgelegenheden,... gesloten is en dat minder activiteiten aangeboden worden dan in het hoogseizoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde georganiseerde activiteiten en/of geanimeerde avonden enkel doorgaan als er voldoende deelnemers zijn. De beslissing over dit soort zaken ligt altijd bij de dienstverlener. De algemene informatie in deze brochure (uitrusting, animatie, plaatselijke diensten, pendeldiensten...) werden ons doorgespeeld door de vakantieoorden zelf en de toeristische diensten op het moment van de productie van de brochure, zijnde een aantal maanden voor het verschijnen ervan. Zij worden enkel ter informatie gegeven en wij kunnen geen verantwoordelijkheid opnemen indien sommige uitrustingen of diensten in de loop van het seizoen gewijzigd worden (bv. door plaatselijke beslissingen).Het spreekt voor zich dat de vakantieganger over elke wijziging zal ingelicht worden op voorwaarde dat wij er zelf over zijn op de hoogte gebracht. Er dient vermeld dat sommige vakantieoorden, omwille van bepaalde reglementeringen, geen medische infrastructuur voorhanden hebben. De namen van de hotels en residenties kunnen wijzigen. Onze beschrijvingen gelden voor tweepersoonskamers (singles: kleiner en minder goed gelegen; driepersoonskamers: tweepersoonskamers met plooibed). In het buitenland komen de homologaties en toeristische categorieën overeen met de reglementen en de gewoonten van het gastland. Tot slot wijzen we erop dat niet alle hotels en residenties toegankelijk en/of aangepast zijn voor personen met beperkte mobiliteit; informeer u dus voldoende vooraleer u definitief boekt.
Over het algemeen zijn de appartementen als volgt uitgerust: eetgerei is voorzien, het basismateriaal om eenvoudige maaltijden te bereiden (kleine koelkast, 2 elektrische kookplaten), dekens, hoofdkussen en/of peluw. Alle extra uitrusting wordt vermeld in de beschrijving van het appartement. Wat slaapplaatsen betreft, willen we de vakantieganger wijzen op het feit dat stapelbedden niet geschikt zijn voor kinderen jonger dan 6 jaar. In bepaalde logementen kan de mezzanine enkel met een ladder bereikbaar zijn, wat afgeraden wordt voor oudere mensen en kleine kinderen. Bepaalde logementen hebben een tuin of tuintje die meestal niet afgesloten is. De foto’s zijn louter illustratief, de klant zal niet noodzakelijk verblijven in het afgebeelde gebouw. De beschrijvingen, prijzen en voorzieningen in de huidige brochure zijn opgesteld in oktober 2021 voor verblijf tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 (naargelang de bestemmingen).PRIJZEN
De prijzen zijn in Euro en omvatten alle taksen, waaronder de taks op de toegevoegde waarde op datum van de verdeling van de brochure: elke wijziging van BTW of nieuwe taksen die opgelegd worden op de voorzieningen vermeld in de brochure en op onze website, in voege tredend tussen het moment waarop onze prijzen vastgelegd werden en de facturatie ervan, kunnen een wijziging van het totaalbedrag incl. BTW met zich meebrengen. De prijzen worden bepaald in functie van de economische voorwaarden op het moment dat de brochure verdeeld wordt (wisselkoersen van 15 oktober 2021, heffingen, taksen, onkosten). Bij een significante wijziging (meer dan 5%) van een van deze gegevens, behouden wij het recht om onze verkoopprijzen aan te passen. De prijzen en tarieven worden op het moment van boeking door ons bevestigd. Enkel de door de reisorganisator bevestigde prijs van toepassing zijn. Het is aan de klant om voor de boeking te oordelen of de prijs hem bevalt. De prijs voor onze verblijven is een forfaitaire prijs die behalve de kosten voor de voorziene diensten, ook de organisatiekosten omvat (tussenkomsten, te ondernemen stappen, commerciële marge, …).
Onze prijzen omvatten echter niet de verblijfstaks die geïnd wordt door de gemeente, waarvan het bedrag bepaald wordt per persoon en per dag, variërend naargelang de bestemming. Deze moet ter plaatse betaald worden.
Elke wijziging uitgaand van de vakantieganger (data, vakantieoord, logies, prestaties, aantal personen, ...) wordt beschouwd als een annulatie gevolgd door een nieuwe boeking. Elke andere wijziging die een nieuwe versie van het dossier met zich meebrengt (bv.: toevoeging van voorkeur voor een bepaald verdiep, een dier, ...) zullen wijzigingskosten met zich meebrengen van 10 €.
De vakantieganger kan afzien van zijn contract (uitgezonderd het verzekeringscontract) volgens de voorwaarden vermeld in artikel 13 van de Algemene Reisvoorwaarden van Geschillencommissie Reizen (zie achteraan). Conform ditzelfde artikel brengt de vakantieganger Lagrange of zijn reiskantoor op de hoogte van zijn beslissing om af te zien van zijn/haar contract ten laatste 7 dagen voor het begin van zijn verblijf, en dit enkel en alleen via aangetekende zending met ontvangstbevestiging. De vakantieganger is dan gebonden aan wijzigingskosten zoals eerder vermeld.

Behalve indien anders vermeld, omvatten de prijzen in de prijstabel het volgende:
• Voor hotels: per persoon op basis van logies in een dubbele kamer bezet door 2 volwassenen. De kinderkortingen zijn in de regel enkel toepasbaar indien het kind logeert in de kamer van 2 betalende volwassenen aan volledig tarief.
• Voor verhuringen: per logement. De bezetting ervan is strikt beperkt tot het aantal personen opgegeven in de beschrijving. Een baby of kind wordt ook als persoon gerekend, en moet dus ook inschrijvingskosten betalen. Eventuele aanbiedingen zijn enkel geldig indien hetzelfde logement gedurende het hele verblijf bezet wordt door dezelfde personen. Promoties als Snelle Beslissers, privéverkopen of andere speciale aanbiedingen zijn nooit retroactief en zijn slechts geldig op een beperkt aantal logementen, last minute.

ANNULATIE
Bij annulatie moet de vakantieganger of moeten zijn rechthebbenden onmiddellijk Lagrange of het reiskantoor verwittigen hetzij via e-mail of mondeling, met een schriftelijke bevestiging per aangetekend schrijven.
De vakantieganger moet onmiddellijk de volledige annulatiekosten betalen volgens onderstaand barema:
¤ Meer dan 60 dagen voor vertrek: 10% van het verblijfsbedrag met een minimum van 50 €/logement.
¤ 60 tot 21 dagen voor vertrek: 25% van het verblijfsbedrag
¤ 20 tot 15 dagen voor vertrek: 50% van het verblijfsbedrag
¤ 14 tot 8 dagen voor vertrek: 75% van het verblijfsbedrag
¤ 7 dagen of minder voor aanvang van het verblijf: 100% van het verblijfsbedrag
Inschrijvingskosten en het betaalde bedrag voor de annulatieverzekering worden nooit terugbetaald.
Deze annulatiekosten worden reciprook toegepast.
Ongeacht de reden voor annulatie, de inschrijvingskosten worden nooit terugbetaald. De leveranciers kunnen niet opdraaien voor persoonlijke ongemakken.
Een verblijf dat onderbroken of ingekort wordt of een dienst die niet gebruikt wordt door de vakantieganger om ongeacht welke reden, wordt nooit vergoed.
In het geval dat de vakantieganger een annulatie doorvoert ten gevolge van uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden ter plaatse of dicht bij het vakantieoord. Als en slechts als deze omstandigheden een aanzienlijke invloed hebben op het verblijf zelf, zal een terugbetaling uitgevoerd worden van de betaalde som zonder het barema voor annulatiekosten zoals hierboven beschreven.

ONTHAAL
Aankomst meestal tussen 17u en 19u, vertrek voor 10u; deze uren zijn slechts indicatief: indien u later of met vertraging aankomt, bent u verplicht het onthaal te contacteren. Het is in elk geval aangeraden om de verantwoordelijke van het onthaal op de hoogte te brengen van uw voorziene aankomstuur. Bij late aankomst kan in sommige gevallen ter plaatse een toeslag aangerekend worden. Het is onontbeerlijk dat u het akkoord heeft van de plaatselijke verantwoordelijke indien u niet op de voorziene datum aankomt. De openingsuren van het onthaal zijn meestal: van 10u30 tot 12u en van 17u30 tot 19u, gesloten op zondag of woensdag. Ter informatie worden de gegevens van de plaatselijke verantwoordelijke vermeld op de reisdocumenten, maar deze kunnen ook telefonisch worden opgevraagd. De vakantieganger zal niet noodzakelijk begeleid worden tot zijn appartement, dit om de wachttijden aan het onthaal binnen de perken te houden. Indien de klant niet aankomt tijdens de voorziene openingsuren van het onthaal, vallen de kosten voor eventuele hotelovernachtingen volledig ter zijne laste, zonder zich daarbij te kunnen beroepen op een of andere terugbetaling. Bij aankomst moet de vakantieganger zich vergewissen van de netheid van het appartement en de inventaris. Elke tekortkoming moet zo spoedig mogelijk ter plaatse worden meegedeeld bij het onthaal zodat een oplossing kan gezocht worden voor het probleem. Indien een probleem niet ter plaatse gemeld werd, kan een klacht achteraf mogelijk niet ontvankelijke verklaard worden. Het niet naleven van deze voorschriften kan invloed hebben op de bepaling van een eventuele schadevergoeding.

BETALING VAN GARANTIE OF WAARBORG
Het is te allen tijde aan de vakantieganger om er op toe te zien dat de waarborg die hij betaald heeft bij aankomst, hem wordt terugbetaald: ofwel onmiddellijk op de dag van zijn vertrek na inventaris, of teruggestuurd per post binnen de 4 weken. De vakantieganger kan in geen geval eisen dat de plaatselijke verantwoordelijke de inventaris opmaakt buiten de hiervoor voorziene uren. Tegelijkertijd is het aan de plaatselijke verantwoordelijke om zich rechtstreeks door de vakantieganger te laten vergoeden voor eventuele schade aan het appartement, schoonmaakkosten, verblijfstaks en eventuele extra’s of diverse onkosten.

PERSOONLIJKE BEZITTINGEN
Alle persoonlijke objecten of bezittingen vallen enkel en alleen onder de verantwoordelijkheid van de vakantieganger. Hetzelfde geldt voor zijn/haar voertuig.

POST
Indien u persoonlijke post wenst te ontvangen, moet de naam en het adres van het onthaal op de omslag vermeld worden.

PLAATSELIJKE ONGEMAKKEN
De vakantieganger is verplicht het intern reglement van het hotel, de residentie of de club te respecteren (vb. regels rond grasperken, zwembad, parking enz. ...).
Onder overmacht wordt verstaan: elke gebeurtenis buiten de wil van de Partijen om, onvoorzienbaar en onoverkomelijk, waardoor de plichten die vermeld worden in het Contract door één van beide Partijen onmogelijk nageleefd kunnen worden. In overeenstemming met deze definitie wordt een staking nooit als overmacht erkend zolang deze voorzienbaar was en aangekondigd werd.

Overmacht heeft als gevolg dat de plichten van beide Partijen tijdelijk opgeschort worden; deze nemen wel alle hieraan verbonden kosten op zich.

Hierdoor kan de reisorganisator en/of diens tussenpersonen en/of het bedrijf dat de residentie uitbaat, nooit verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen die uit overmacht voortvloeien. Hetzelfde geldt bij het optreden van hinder waardoor het verblijf van de vakantieganger verstoord, onderbroken of verhinderd wordt (vb.: lawine, droogte, overstroming, vloedgolf, elektriciteitspanne, gaspanne, watertoevoerproblemen en/of werken (wegenwerken of werken aan gebouwen die plaatsvinden rondom het vakantieverblijf); met dien verstande dat de vakantiegangers van deze eventuele ongemakken op de hoogte gebracht worden, enkel en alleen indien de reisorganisator en/of diens tussenpersonen en/of het bedrijf dat de residentie uitbaat er zelf vooraf van op de hoogte gesteld werden.

De reisorganisator en/of diens tussenpersonen en/of het bedrijf dat de residentie uitbaat kunnen op dat moment genoodzaakt zijn hun diensten gedeeltelijk of volledig aan te passen (gedeeltelijke of volledige sluiting van een residentie of van een gemeenschappelijke voorziening zoals het zwembad of restaurant, …), zonder dat de Cocontractant het recht krijgt om enige schadevergoeding te eisen.

DIENST NA VERKOOP - zie ook Algemene Reisvoorwaarden - Geschillencommissie Reizen vzw
Lagrange, alsook uw reisbureau, verbinden zich ertoe dat uw verblijf goed verloopt en zijn er voor u in geval van nood.
In geval van tekortkoming van een leverancier verbinden wij ons ertoe al het mogelijke te doen om u verschillende alternatieven aan te bieden zodat u uw vakantie kunt behouden, en dit dan in de vorm van een logement in een gelijkaardige residentie van dezelfde categorie. In geval dat er geen alternatief mogelijk is of dit een ongezien hoge meerkost met zich meebrengt, wordt alles wat u reeds betaald heeft aan u terugbetaald. Conform artikel 13 alinea 2 van de Europese wet 2015-2302aangaande pakketreizen en gekoppelde reisformules: “De vakantieganger stelt de organisator op de hoogte, zo snel en accuraat mogelijk, van eventuele terkortkomingen bij de uitvoering van de reisdiensten zoals die omschreven worden in het contract van de pakketreis.” De klant moet eerst en vooral zo snel mogelijk dit melden bij de verantwoordelijken ter plaatse zodat het probleem nog tijdens de reis kan opgelost worden in de mate van het mogelijke. Is dit niet mogelijk, of onvoldoende volgens de klanten, dan vraagt de klant ter plaatse aan de verantwoordelijke een attest waarin de tekortkoming of niet geleverde dienst(en) vermeld staat (staan). De klant moet ook in alle geval dit bij terugkomst doorgeven aan het reisbureau, en dit binnen de 4 weken na het verblijf. Dit moet gebeuren met de nodige bewijsstukken alsook de originele attesten van ter plaatse. Het reisbureau stuurt dit dan door naar Lagrange, waarop Lagrange een bevestiging van ontvangst terugstuurt. Na grondig onderzoek ontvangt het reisbureau dan zo snel mogelijk een antwoord van Lagrange.
Indien de klant niet akkoord gaat met het antwoord nadat het reisbureau op de hoogte werd gesteld, en dit binnen de 60 dagen, kan de klant ook beroep doen op de Geschillencommissie Reizen, waarvan de gegevens te vinden zijn via hun website:
https://clv-gr.be/index_nl.html.

PERSOONLIJKE GEGEVENS/AFBEELDINGEN
Om uw reservatie te kunnen maken, worden uw persoonlijke gegevens verzameld door Lagrange of uw reiskantoor. Deze gegevens zijn onmisbaar om uw boeking te maken en kunnen later gebruikt worden om u te contacteren betreffende nieuwe informatie en/of promoties.
Lagrange gebruikt deze persoonlijke gegevens (waaronder ook foto’s van eventuele minderjarige kinderen genomen tijdens uw verblijf) enkel en alleen voor informatieve, publicitaire, promotionele en/of commerciële doeleinden van eigen producten, op papier, audiovisueel, multimediaal en/of op computer. Lagrange verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bij te houden en enkel en alleen voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld waren, conform de nieuwe wetgeving betreffende persoonlijke gegevens (GDPR). Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring op onze website.
U hebt te allen tijde het recht om deze gegevens te wijzigen en/of te weigeren dat uw gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
Hiervoor volstaat het om een aanvraag in te dienen, met daarin alle nodige gegevens (naam, voornaam, e-mailadres) alsook andere informatie die nodig is om je identiteit te bevestigen.
Elke aanvraag kan per e-mail verstuurd worden naar service.client@groupe-lagrange.com
Of per post naar het adres: TRAVELAND RESORTS MDV / Groupe LAGRANGE – Rue des Caroubiers, 23 – 1227 CAROUGE – Zwitserland

De logo’s van Lagrange omvatten de merken Vacantel, Résitel, Soderev en Smas.

1.       OPTIONELE VERZEKERINGEN BIJ RESERVATIE

Deze extra’s (waarvan alle details terug te vinden zijn op onze website) zijn enkel en alleen bij te boeken op het moment van reservatie, deze kunnen in geen geval achteraf toegevoegd worden aan uw dossier.

Optie 1: ANNULATIE/ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF (contractnr. 58 224 634)

 1. ANNULATIE VAN HET VERBLIJF
Annulatiekosten worden vergoed in geval van:
* Zware ziekte of een zwaar ongeval met hospitalisatie tot gevolg, of het stopzetten van elke professionele activiteit, of bij sterfgeval: van de vakantieganger zelf, zijn/haar metgezel, (groot)ouders of (klein)kinderen, broer of zus, medereiziger (indien deze bij inschrijving tegelijk met de reiziger zelf ingeschreven werd), en enkel indien dit voorgevallen is voor de datum van vertrek.
* Ontslag door de werkgever, om economische reden, van de verzekerde of zijn/haar partner op voorwaarde dat dit ontslag plaatsvindt na de aanvang van de dekking en na boeking van de reis.
* Andere (zie algemene voorwaarden in contractnr. 58 224 634).
Worden niet aanvaard als reden tot annulatie: een ongeluk dat of ziekte van de vakantieganger die gekend was nog voordat het verblijf geboekt was; gebrek aan, onmogelijkheid tot of ten gevolge van inentingen; psychische of psychotherapeutische behandeling; zelfmoord of poging tot zelfmoord.
FRANCHISE: er blijft een franchise door u verschuldigd, zoals bepaald in de Tabel voor Bedragen van Garanties (te vinden op onze website); de terugbetaling die u krijgt kan in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat gefactureerd werd voor de annulatie. De inschrijvingskosten, taksen, visakosten en verzekeringspremies die verbonden zijn aan het dossier worden nooit terugbetaald.

 1. ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF
Onderbreking van het verblijf wordt enkel in acht genomen na akkoord met Lagrange.
Bij elke onderbreking van het verblijf ten gevolge van:
* Repatriëring van uzelf;
* Zware ziekte of een zwaar ongeval, overlijden of hospitalisatie van een familielid dat meereist;
* Overlijden van één van uw naasten (partner, (groot)ouder of (klein)kind in eerste graad, broer of zus)
* Andere (zie algemene voorwaarden in contractnr. 58 224 634), enkel en alleen als die persoon tegelijk met uzelf ingeschreven werd.
De verzekering zal terugbetalen: diensten betaald voor vertrek, ongebruikte diensten en wat niet terugbetaald wordt door de reisorganisator (excl. transport), rekening houdend met de Tabel voor Bedragen van Garanties (te vinden op onze website).
De inschrijvingskosten, taksen, visakosten en verzekeringspremies die verbonden zijn aan het dossier worden nooit terugbetaald.

Optie 2: MULTIRISK (contractnr. 58 224 635)
Bijkomend bij de voorwaarden onder optie 1:

 1. TERUGBETALING VAN HUURKOSTEN TEN GEVOLGE VAN DIEFSTAL OF BREUK VAN SPORTMATERIAAL
Bij geval van diefstal of breuk van sportmateriaal, eigen materiaal of gehuurd, betalen we u (mits de nodige originele bewijsstukken) de huurkosten van het sportmateriaal terug voor max. 8 dagen en rekening houdend met de Tabel voor Bedragen van Garanties (te vinden op onze website).

 1. VERGETEN VAN EEN PERSOONLIJK OBJECT IN DE VERHURING
We betalen u terug voor de verzendkosten om het object van de plaats van verhuring terug naar uw huisadres te sturen, rekening houdend met de maximumbedragen in de Tabel voor Bedragen van Garanties (te vinden op onze website).

 1. BIJSTAND AAN PERSONEN
EUROP Assistance staat 24 uur op 24 uur tot uw dienst, ook op zon- en feestdagen, tijdens uw reis (rechtstreeks traject van uw huisadres tot het vakantieadres en terug) en tijdens uw verblijf zelf.
1)       Bijstand aan personen in geval van ziekte of kwetsuur tijdens een verblijf, incl. transport/repatriëring, repatriëring van familieleden of 2 verzekerde medereizigers, bij hospitalisatie, begeleiding van uw kinderen, vervangingschauffeur, verlenging van uw verblijf, vervroegd vertrek in geval van hospitalisatie van één van uw familieleden, bijkomende terugbetaling van medische kosten (enkel in het buitenland), voorschot op hospitalisatiekosten (enkel in het buitenland).
2)       Bijstand bij overlijden tijdens een verblijf incl. transport van het lichaam en doodskist in geval van overlijden van een verzekerde, repatriëring van familieleden of een verzekerde medereiziger in geval van overlijden van de verzekerde, vervroegd vertrek in geval van overlijden van een familielid, identificatie van het lichaam en andere formaliteiten bij overlijden.
3)       Bijstand tijdens het verblijf incl. reisinformatie, voorschot op de waarborgsom en voor eventuele advocaatskosten (enkel in het buitenland), vervroegd vertrek in geval van onheil thuis, doorgeven van dringende boodschappen, versturen van medicijnen naar het buitenland, bijstand in geval van diefstal, verlies of vernietiging van uw identiteitsdocumenten of betaalmiddelen, onkosten voor noodhulp.
Steeds rekening houdend met de Tabel voor Bedragen van Garanties (te vinden op onze website).

2.       VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN ONHEIL

Enkel diensten georganiseerd door of mits akkoord van EUROP Assistance en/of Lagrange worden behandeld.
Het onthaal moet binnen de 5 werkdagen na het onheil verplicht gemeld worden, in het Frans:
- via de website: www.declare.fr
- per mail: sinistre@declare.fr
- per post: GRITCHEN AFFINITY – Service Sinistre – 27, rue Charles Durand – CS70139 – 18021 BURGES CEDEX
Voor bijstand:
- telefonisch: 0033/141.85.99.80

Wat hieraan voorafgaat, is slechts een uitreksel van de Algemene en Specifieke Voorwaarden waarnaar verwezen wordt. Enkel deze zijn bindend.

Opgelet: na uw reisagent op de hoogte te hebben gebracht: in geval van annulatie of onheil moet u zich altijd richten tot GRITCHEN AFFINITY. Stuur geen bewijsstukken naar uw REISKANTOOR of naar LAGRANGE, zij kunnen niet in uw voordeel tussenkomen bij de verzekeringsmaatschappij GRITCHEN AFFINITY. Deze zaken worden afgehandeld tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij GRITCHEN AFFINITY, zonder dat LAGRANGE of het REISKANTOOR, onbevoegd om de ernst of echtheid van een ziekte te beoordelen, kunnen tussenkomen of vertragingen in de betaling van de verblijfskosten moeten ondervinden.

Internet: http://www.vacances-lagrange.be om uw verblijf en uw reiskantoor te kiezen.


Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1°      de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a)       de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

b)       de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

c)       de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

d)       de verstrekte maaltijden;

e)       de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f)        ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

g)       de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h)       of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;


2°      de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3°      de betalingsmodaliteiten;

4°      het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5°      algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

6°      de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7°      inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1
De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1°      de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2°      dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
3°      de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
4°      de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
5°      de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6°      informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7°      informatie over de interne klachtenbehandeling;
8°      informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
9°      informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1°      de nodige ontvangstbewijzen
2°      de vouchers en vervoerbewijzen
3°      informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5:De prijs

5.1
Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1°      de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2°      de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
3°      de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6:Betaling van de reissom

6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7:Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8:Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9:Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2
1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° Indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
2° Indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11:Opzegging door de reiziger

11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12:Non–conformiteit tijdens de reis

12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2
Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
1° Onmogelijk is, of
2° Onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding in overeenstemming met artikel 15.

12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7
De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13:Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14:Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15:Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16:Verplichting tot bijstand

16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1
In geval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

18.4
In overeenstemming met de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, in overeenstemming met het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be


Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 207 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt

De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
 1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
 2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer)
 3. De totale prijs van de reisdienst
 4. Betalingsmodaliteiten
 5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
 6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie
 7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger

3.1: De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie

4.1: De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend.

4.2: Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder vertraging verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling

De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure

6.1
In geval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

6.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

6.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

6.4
In overeenstemming met de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

6.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank

7.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

7.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

7.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

7.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

7.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, in overeenstemming met het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

MILIEUTIP
Deze brochure is een waardevol document.U verkrijgt ze gratis bij uw reisagent, maar weet dat de kostprijs voor de jaarlijks miljoenen uitgedeelde reisbrochures € 7 tot € 23 per stuk bedraagt.
Bij het drukken van deze brochure is zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu. U kan ook uw steentje bijdragen: geef deze brochure na gebruik door aan familie, collega’s of vrienden of breng ze terug naar uw reisagent. Zo dient er minder papier gebruikt te worden en spaart u het milieu.

REALISATIE: TRAVELAND RESORTS MDV B.V - NEDERLAND

OPERATING: TRAVELANDRESORTSMDV
23, rue des Caroubiers - 1227 Carouge / Genève - ZWITSERLAND- Made in E.U.
Reservatiecentrale: LAGRANGE N.V. Stalingradlaan 52 - 1000 BRUSSEL - HR - BR376 667
Licentie A 1324
Burgerlijke aansprakelijkheid: Allianz Benelux, Lakenstraat 35 – 1000 Brussel – Contractnr. BCAZ00185628
Financiële garantie: Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8 – 1130 BrusselVotre numéro de téléphone a été communiqué à nos services, vous allez être rappelé d'ici peu.

callback_faq_titre callback_faq

callback_ce_question

callback_ceoui callback_ce_tel


Le service est disponible de 9h à 19h du Lundi au Samedi.
Afin qu'un conseiller puisse vous rappeler, merci de saisir votre numéro de téléphone.
En cas de forte demande, il est possible que vous soyez rappelé à la prochaine ouverture du service.

Le service est actuellement fermé, veuillez réessayer pendant les horaires d'ouverture.


De kaart wordt geladen,
Gelieve even geduld uit te oefenen…
2